Witamy na stronie Filozofii UMCS!

Baner 2 WFiS RekrutacjaFilozofia (gr. φιλοσοφια – umiłowanie mądrości) to najstarsza i najogólniejsza dziedzina wiedzy o rzeczywistości, poznaniu i wartościach. Studia filozoficzne nie kształcą specjalistów w wąskiej dziedzinie, lecz poszerzają horyzonty umysłowe i służą budowaniu racjonalnego obrazu świata. Pozwalają zdobyć określone sprawności intelektualne: logicznego myślenia, krytycyzmu, analizy i rozwiązywania problemów, prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji oraz jasnego i wyraźnego formułowania myśli.

Filozofia jest chętnie wybierana jako nie tylko podstawowy, ale także drugi kierunek studiów (również studia II-go stopnia), stanowiący istotne uzupełnienie i pogłębienie wiedzy z konkretnej dyscypliny szczegółowej. Pokaźna liczba naszych studentów dziennych dodatkowo studiuje na kierunkach takich jak prawo, ekonomia, medycyna, fizyka, informatyka, kognitywistyka, europeistyka, chemia czy nauki techniczne (według znowelizowanej ustawy studenci mogą bezpłatnie podjąć studia na drugim kierunku po spełnieniu odpowiednich warunków). Uważają oni że start zawodowy ludzi z ogólną wiedzą filozoficzną, wspomagającą i uzupełniającą wiedzę z zakresu dyscyplin szczegółowych, jest znacznie lepszy w stosunku do tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Studenci mogą bezpłatnie podjąć studia na drugim kierunku

Absolwenci filozofii znakomicie radzą sobie na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy wymagającym szybkiej adaptacji do nowych warunków. Dzięki filozofii będziesz przygotowany do pracy wymagającej niezależnego myślenia, planowania i organizacji pracy, sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi, współpracy w zespole, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów i znajomości języków obcych. Dodatkowo po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich absolwent filozofii jest przygotowany do pracy wymagającej specjalistycznej wiedzy filozoficznej jako nauczyciel filozofii lub etyki.

Nasza oferta jest poszerzana o nowe praktyczne specjalności, które mają na celu połączenie wiedzy teoretycznej ze specjalistyczną, oraz uczą umiejętności komunikacyjnych i społecznych.