Kultury azjatyckie

Wang_Xianzi_Imitation_by_Tang_DynastyKultury azjatyckie to nowa specjalność w ramach kierunku studiów Filozofia. Specjalność pozwala zdobyć uporządkowaną wiedzę na temat kultury chińskiej, kultury indyjskiej i kultury islamskiej. W programie kształcenia nacisk jest położony na filozoficzne i religijne podstawy tych kultur. Studenci poznają również filozoficzną tradycję Zachodu. Do programu studiów włączono lektorat języka chińskiego oraz translatorium tekstów chińskich. Absolwent posiada umiejętność posługiwania się językiem chińskim na poziomie podstawowym.

Kompetencje zdobyte przez absolwenta specjalności Kultury azjatyckie czynią go pożądanym pracownikiem w tych sektorach gospodarki, administracji publicznej i życia kulturalnego, w których zachodzą kontakty z przedstawicielami kultur azjatyckich (szczególnie jeśli kwalifikacje absolwenta zostaną poszerzone w ramach studiów drugiego stopnia lub odpowiednich szkoleń zawodowych). Szczególnie obiecujące wydają się perspektywy zatrudnienia w turystyce, sektorze handlu zagranicznego, administracji publicznej (praca z uchodźcami i imigrantami), środkach masowego przekazu oraz instytucjach kultury.

Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty specjalnościowe:

 • Język chiński (mandaryński),
 • Translatorium tekstów chińskich,
 • Kultura indyjska. Wprowadzenie,
 • Kultura islamu. Wprowadzenie,
 • Filozoficzna i religijna myśl Chin,
 • Filozoficzna i religijna myśl Indii,
 • Filozoficzna i religijna myśl w świecie islamu,
 • Buddyzm jako religia światowa,
 • Chiny, Indie i Iran w stosunkach międzynarodowych,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Kultura współczesnych Chin,
 • Wschodnie techniki medytacji i rozwoju osobowego.

[important]Plan studiów[/important]

Deepika Reddy (musée Guimet)

 

Studenci będą mogli uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach fakultatywnych, takich jak warsztaty tai chi oraz warsztaty chińskiego malarstwa tuszem.

Projekt specjalności Kultury azjatyckie był konsultowany z Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS. Przewidywana jest współpraca z Centrum w zakresie organizacji zajęć oraz oceny (i doskonalenia) programu kształcenia.

 

.

 thailand-453397_1280