Starosta

Filozofia, studia I stopnia, II rok (doradztwo i teoretyczna): p.  Ewelina Dziobdziela, tel. 505869401, anilewe7[at]gmail.com